Sejarah semakan bagi "Duit penyagak"

Jump to navigation Jump to search

Pemilihan perbezaan: tandakan butang radio bagi versi-versi yang ingin dibandingkan dan tekan butang enter atau butang di bawah.
Petunjuk: (kini) = perbezaan dengan versi terkini, (akhir) = perbezaan dengan versi sebelumnya, K = suntingan kecil.

  • kiniakhir 17:49, 29 Jun 2017Lawak bincang sumb. 1,282 bait +1,282 Mencipta laman baru dengan kandungan 'Sebuah kumpulan gangster menghadapi masalah untuk mengutip wang perlindungan dari peniaga. Ini kerana pihak polis sering membuat intipan dan tangkapan. Ket...'