Log sekatan

Jump to navigation Jump to search

Ini ialah log bagi tindakan menyekat dan menyahsekat pengguna. Alamat-alamat IP yang disekat secara automatik tidak disenaraikan di sini. Sila lihat juga senarai sekatan untuk senarai larangan dan sekatan yang sedang berkuat kuasa.

Log